hot-
Đăng mới
1 10
0
37
37 0

*Được sửa 2 ngày trước

ờ thì 1 trò chơi

đc 10 vote ko ta

0
135
135 0
Tổng hợp các truyện Rages ngắn 4 panel - Part 1

Nguồn: sưu tầm từ truyện cười trên mạng

0
110
109 1
Dạo bước. Cung đường thứ 7: Tao là...

Thi lại đăng bài... và lại mong dược ủng hộ...

^_+

0
158
157 1

*Được sửa 15 ngày trước

Vấn đề Facebook và các Otatrym hiện nay.

Ý tưởng : Shido

Edit : Raizel

0
123
123 0

*Được sửa 15 ngày trước

0
69
69 0
0
86
85 1
0
102
102 0
[Tim và Não] Buổi sáng

Nếu các cá thấy hay thì mình sẽ dịch tiếp :D Nguồn: The Awkward Yeti

0
83
80 3
0
89
89 0

*Được sửa 18 ngày trước

Câu truyện của Caber

1 Bài cab gửi gắm tâm tư của 1 cá bơ và có lẽ là nhiều cá bơ khác, có nhiêu lần nói cố gắng đóng góp cho cab nhưng lại càng ngày đi xuống. Đã bao lần nói sẽ ...

Lên nóc nhà là lên nóc nhà
Thành viên nổi bật trong tháng